Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yhtymävaltuuston puheenjohtajiston nimeäminen

KEUDno-2021-13774

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on päätetty, että puheenjohtajisto valitaan yhtymävaltuuston toimikaudeksi, jollei yhtymävaltuusto ole päättänyt ennen puheenjohtajiston vaalia lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää valita puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätettin yksimielisesti puheenjohtajalle toimitetun ehdotuksen mukaan valita yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Jouni Maijala, 1. varapuheenjohtajaksi Sirkka Rousu ja 2. varapuheenjohtajaksi Leni Pispala.