Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei uusia valtuustoaloitteita ole.

 

Lisäksi merkittiin tiedoksi kahden valtuustoryhmän ilmoitukset:

 

Keusoten sitoutumattomat

  • puheenjohtaja Kati Lepomäki

Keu-Soten vihreä valtuustoryhmä

  • puheenjohtaja Ossi Vähäsarja
  • varapuheenjohtaja Laura Alkula