Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan valinta

KEUDno-2021-13776

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan.

Vaalikelpoinen ei ole

  • kunnanhallituksen jäsen;
  • pormestari ja apulaispormestari;
  • henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
  • henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  • henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 6 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee 

  • tarkastuslautakuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä;
  • tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.


 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

  Yhtymävaltuusto päättää valita

  • tarkastuslautakuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä;
  • tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Käsittely:

Puheenjohtajalle oli jätetty ehdotus tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, mutta  ehdotus ei täyttänyt edellytystä, jonka mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Puheenjohtaja totesi, että asia päätettäneen jättää pöydälle.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.