Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen

KEU-2021-15507

Perustelut

Yhtymävaltuuston työjärjestys määritetään kuntayhtymän hallintosäännössä. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.

 


 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän va. hallintojohtaja Petja Harakka toimii valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.