Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen avaus

KEU-2021-15507

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuustokauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

 

  
 

Ehdotus

Iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen.

Päätös

Kokouksen avasi yhtymävaltuuston jäsen Riitta Puupponen.