Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yhtymävaltuuston sähköinen kokous

KEUDno-2020-565

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pellikka, johtava asiantuntija, hanna.pellikka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän 1.2.2020 voimaantulleen hallintosääntömme § 13 mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston tehtävänä on toimia tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.


Hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti, jos yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta toimielimen osalta.


Tartuntatautilain 1227/2016 § 58 mukaan tartuntatautien toiminnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten ja tilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

 
Sosiaali- ja terveydenhuolto jaoston 4.3.2020 kokouksessa todettiin, että koronavirus-tartunnat ovat lisääntyneet HUS-sairaanhoitopiirin alueella. Tilannetta seurataan aktiivisesti kuntayhtymässä yhteistyössä Hus-infektioyksikön, THL:n ja aluehallintoviraston kanssa. Tarve sosiaali- ja terveydenhuollon pikaiseen koollekutsumiseen epidemiatilanteen muuttuessa on tarpeen tehdä mahdollisimman jouhevaksi ja sähköinen kokous nopeuttaisi jaoston työskentelyä.

Kuntalain 99§:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi todetut ovat keskenään näkö- ja ääniyhteydessä.

Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto voi kokoontua sähköiseen kokoukseen tartuntatautien torjunnassa liittyvässä päätöksenteossa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi suositellaan rajoittamaan kokouksia, joissa on oltava fyysisesti läsnä.
    
Kuntayhtymän hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti, jos yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta toimielimen osalta.

Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallitus voi kokoontua sähköiseen kokoukseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi yhtymähallitus päätti

- että sähköinen kokous voidaan ottaa käyttöön myös  tarkastuslautakunnan kokouksissa 

- esittää valtuustolle, että se päättää osaltaan sähköisen kokouksen käyttöönotosta.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi suositellaan rajoittamaan kokouksia, joissa on oltava fyysisesti läsnä.

Kuntayhtymän hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti, jos yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta toimielimen osalta.

Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus täydentää 17.3.2020 päätöstään siten, että sähköinen kokousmenettely voidaan ottaa käyttöön kaikissa kuntayhtymän toimielimissä ja työryhmissä poislukien yhtymävaltuusto.

 

Kokouskäsittely
Eemeli Peltonen teki seuraavan muutosesityksen: "Koska esitykseen ei sisälly sähköisten kokousten tietoturvallisuuden arviointia (kuntalaki § 98), esitän pykälän 55 palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että tehdään selkoa siihen, miten kuntayhtymä varmistaa sähköisten kokousten tietoturvallisuuden kuntalain edellytysten mukaisesti."
 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että koska Eemeli Peltosen esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa kannattamattomana ja esittelijän esitys hyväksyttiin.

 

 

Kokouskäsittely

Eemeli Peltonen teki seuraavan muutosesityksen: "Koska esitykseen ei sisälly sähköisten kokousten tietoturvallisuuden arviointia (kuntalaki § 98), esitän pykälän 55 palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että tehdään selkoa siihen, miten kuntayhtymä varmistaa sähköisten kokousten tietoturvallisuuden kuntalain edellytysten mukaisesti."

 

Perustelut

    

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että yhtymävaltuusto voi kokoontua sähköiseen kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat