Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Yhtymävaltuustolle on toimitettu valtuusoaloite: valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten palveluasumisen lisäämiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Auli Herttuaisen aloite iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiseksi ja lähetettiin aloite yhtymähallituksen käsiteltäväksi.