Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Tuija Linna-Pirinen ja Riina Mattila. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 21.4.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.4.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.