Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 9.4.2020 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

 

Todetaan, että Mäntsälän kunnanvaltuusto on 10.2.2020 § 6 myöntänyt Sari Sillanmäki -Kuokkaselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Mäntsälän kunnanvaltuusto on valinnut  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi Eija Liljavirran ja varalle Minttu Joreksen.


Todetaan, että Järvenpään kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 § 10 todennut Viljo Smedin luottamustehtävän Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenenä päättyneen. Järvenpään kaupunginvaltuusto on valinnut Eemeli Peltosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asko Viitalan.

 

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että sähköisen kokouksen edellyttämät yhteydet ovat riittävällä tasolla kokouksen läpiviemiseksi. Mikäli teknisiä ongelmia ilmenee, kokous keskeytetään tarvittaessa ongelmien korjaamiseksi.

Merkittiin tiedoksi uusi yhtymävaltuuston jäsen Eija Liljavirta sekä varajäsenet Minttu Jores ja Asko Viitala.