Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 64 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne yhtymähallitukselle valmisteltavaksi.

Käsittely:

Perussuomalaisten valtuutettu Matti Heikkilä jätti Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen "Terveyskeskuspalveluauto parantaa palveluiden saatavuutta", jota kannattivat valtuutetut: Laura Virkkunen, Johanna Sipiläinen, Matti Salomäki, Liisa Majanen, Rita Kostama, Juha Hakala, Osmo Vikman, Riina Mattila, Ossi Vähäsarja, Laura Alkula ja Jouni Maijala.

SDP:n valtuutettu Jarno Hautamäki jätti SDP:n valtuustoryhmän aloitteen "Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa", jota kannattivat valtuutetut: Osmo Suominen, Liisa Majanen, Erja Palviainen, Irma Pahlman, Ossi Vähäsarja ja Osku Karttunen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.