Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

  

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura Alkula ja Jarno Hautamäki. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.12.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.