Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 60 Palvelujohtajan viran täyttäminen

KEUDno-2021-11289

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-​31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakituisen viran perustamista 1.1.2022 lähtien valmistellaan yhtymähallituksen käsittelyyn 15.6 ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuussa päätettäväksi.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan viran perustamisesitykseen liittyen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja rekrytointiprosessista menettelytapoineen koskien julkista hakua, hakukuulutusta perustettavan viran osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

 • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Päätös

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

 • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

 
Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakituisen viran perustamista 1.1.2022 lähtien on valmisteltu yhtymähallituksen käsittelyyn 22.6.2021 ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuussa päätettäväksi.


Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan viran perustamisesitykseen liittyen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja rekrytointiprosessista menettelytapoineen koskien julkista hakua, hakukuulutusta perustettavan viran osalta.


Henkilöstöjaos käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6 (§27)
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • palvelujohtajan viran perustamisesta Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon alueelle 1.1.2022 alkaen
 • henkilöstöjaoksen päätöksen mukaisesti viran kelpoisuusehdoista, jotka ovat 
 • laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta 
 • henkilöstöjaoksen päätöksen mukaisesti perustettavan viran osalta, että
 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa esitetyn aikataulun mukaisesti. Haku käynnistyy loppuvuodesta 2021
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia.
   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen ei ollut läsnä tämän  asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Pöytäkirjantarkastajana Anna Helinin sijaan toimi tästä pykälästä alkaen kokouksen loppuun saakka Virpi Räty.

Eriävä mielipide

Arto Järvinen

Kokouskäsittely

Arto Järvinen teki seuraavan muutosesityksen:

"Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen vakinaista virkaa ei tule tässä vaiheessa perustaa.
Soteuudistus etenee ja lisäjohtajan tarve tulee myöhemmin alueella tarkasteltavaksi.
Johtajien määrää tulee arvioida myös henkilökustannuksena erityisesti vakituisen viran kohdalla."

Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen, mutta silloin kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi yhtymähallitus. Yhtymävaltuusto päättää 30 §:n mukaan palvelujohtajien virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto teki ehdotuksen palvelujohtajan palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle 9.6.2021 (§ 27). Henkilöstöjaos päätti esittää hallitukselle, että viran kelpoisuusehdot olisivat laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta. Hallitus perusti palvelujohtajan viran 22.6.2021 (§ 77) ja hyväksyi kelpoisuusehdot.

Yhtymähallituksen 22.6.2021 § 77 päätösesityksessä oli kuitenkin jäänyt merkitsemättä se, että asia käsitellään valtuustossa, joten tältä osin asia tuodaan uudelleen hallituksen päätettäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuustolle. Lisäksi päätetään palvelujohtajan rekrytointiprosessista ja rekrytointiin osallistujista.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

 • palvelujohtajan rekrytointiin osallistuvat kuntayhtymän- ja henkilöstöjohtajan lisäksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat
 • palvelujohtajan rekrytointi käynnistetään loka-marraskuussa valtuuston päätöksen jälkeen

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

 • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

 

Kokouskäsittely:

Palvelujohtaja Susanna Pitkänen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että  

 • Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta.

Kokouskäsittely:

Palvelujohtaja Susanna Pitkänen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Terveys- ja sairaanhoitopalvelut palvelualueen palvelujohtajan virka on ollut haettavana 8 - 22.11.2021 välisenä aikana. Virka on ollut haettavana kuntayhtymän rekrytointisivuilla. Lisäksi markkinoinnissa käytettiin Kuntarekryn, TE-keskuksen, Duunitorin, Terveysportin ja Kuntatyönantaja rekrytoi – sivustoja. Hakuilmoitusta jaettiin myös sosiaalisessa mediassa mm. Linkedinissä ja Facebookissa. Palvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta.

Virkaa haki määräaikaan mennessä kaksi pätevyysvaatimukset täyttänyttä hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. Hallintosäännön 30 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää palvelujohtajan virkaan ottamisesta. 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan (28.9.2021 §114), että palvelujohtajan rekrytointiin osallistuvat kuntayhtymän johtajan ja henkilöstöjohtajan lisäksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja. Haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat ja ne suoritettiin 24.11.2021. 

Palvelujohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten ja haastatteluiden perusteella suoritetun ansiovertailun sekä perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö palvelujohtajan virkaan on Susanna Pitkänen ja hänen kieltäytymisensä varalle Marjo Talme.

Erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon palvelutuotannon johtamisesta hankitun kokemuksen ja henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa perusteella Susanna Pitkänen pystyy parhaiten hoitamaan palvelujohtajan virkaa. Susanna Pitkäsen osaamisessa korostui kokonaisvaltainen näkemys palvelutoiminnan ja talouden johtamisesta sekä prosessien kehittämisestä. Hänellä on kyky valmentavaan johtamiseen sekä verkostoissa toimimiseen. Susanna Pitkäsellä on täten viran menestyksellisen hoitamisen kannalta vahvin osaaminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää:

 • valita palvelujohtajan virkaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Pitkäsen ja hänen kieltäytymisensä varalle ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri Marjo Talmeen
 • palvelujohtajan viranhoito alkaa 1.1.2022 
 • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • koeaikaa ei määrätä Pitkäsen osalta, koska Susanna Pitkänen on hoitanut virkaa syyskuusta 2019

Käsittely:

Susanna Pitkänen poistui esteellisenä ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom. 1 kohta "osallisuusjäävi").

Tehtiin listatekstiin tekninen korjaus, jolla täsmennettiin, että palvelujohtajan rekrytointiin osallistuivat kuntayhtymän johtajan ja henkilöstöjohtajan lisäksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja yhtymähallituksen puheenjohtaja mutta eivät varapuheenjohtajat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää:

 • valita palvelujohtajan virkaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Pitkäsen ja hänen kieltäytymisensä varalle ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri Marjo Talmeen
 • palvelujohtajan viranhoito alkaa 1.1.2022 
 • päätös on ehdollinen siihen saakka,​ kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • koeaikaa ei määrätä Pitkäsen osalta,​ koska Susanna Pitkänen on hoitanut virkaa syyskuusta 2019

Käsittely:

Susanna Pitkänen poistui esteellisenä ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom. 1 kohta "osallisuusjäävi").

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, HR