Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 53 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 10.12.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Käsittely:

Päätettiin käsitellä § 61 heti §:n 57 jälkeen ja noudattaa muutoin esityslistan mukaista käsittelyjärjestystä.

Yhtymävaltuuston kokous keskeytettiin 16.12.2021 klo 22.18 (alkoi klo 18) ja kesken jääneet asiat siirrettiin käsiteltäväksi jatkokokoukseen, joka pidettiin 20.12.2021 klo 12 alkaen (päättyi klo 14.04).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.