Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 59 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

KEUDno-2020-8610

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja. Lastensuojelunlain (§12) mukainen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025. 
 

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja asia palautetaan valmisteluun.

Kokouskäsittely

Ritva Poikela esitti Aila Herttuaisen ja Riina Mattilan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty yhtymähallituksen esityksestä poikkeava esitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat asian palauttamista valmisteluun, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja 26 EI-ääntä.

Äänestystulokset

  • Jaa 16 kpl 38%

    Annika Kokko, Pekka Laine, Tuija Linna-Pirinen, Jaakko Rainio, Antti Rantalainen, Juhani Skyttä, Tarja Edry, Pekka Heikkinen, Pauliina Naala, Helinä Perttu, Antton Hägglund, Eija Liljavirta, Juha Peltonen, Jukka Pihko, Mika Mäki-Kuhna, Lilli Salmi

  • Ei 26 kpl 62%

    Tiina Karhunen, Satu Kontiainen, Irma Pahlman, Ritva Poikela, Kirsi Kaikusalo, Liisa Majanen, Eemeli Peltonen, Mikko Taavitsainen, Heli Hallikainen, Auli Herttuainen, Kari Peussa, Kristiina Hakala, Mari Linna, Eija Mattila, Riina Mattila, Sirkka Rousu, Tuomas Sarpolahti, Juhani Vuorisalo, Tea Nieminen, Harri Virtanen, Heidi Grundström, Aila Koivunen, Arto Lindberg, Anniina Nuutinen, Jari Raita, Jussi Salonen

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Myös Keski-Uudenmaan alueellinen Lape-ryhmä seuraa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista.  Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat