Yhtymävaltuusto, kokous 15.12.2022

§ 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Minna Laitila ja  sekä Harri Krakau varalle Senja Kojonen ja Osmo Vikman. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 21.12.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 22.12.2022 alkaen.

Käsittely:

Todettiin, että Minna Laitilan poissa ollessa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Krakau ja Senja Kojonen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan, mutta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Harri Krakau ja Senja Kojonen.