Yhtymävaltuusto, kokous 15.12.2022

§ 46 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 9.12.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.