Yhtymävaltuusto, kokous 15.12.2022

§ 53 Kuntayhtymän katsausasiat

Perustelut

Käydään läpi kuntayhtymän katsausasiat.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää merkitä katsauksessa pidetyt esitykset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.