Yhtymävaltuusto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Antton Hägglund ja Antti Rantalainen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.2.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen kokousasioiden käsittelyä esittelyasioina olivat:

  • Ajankohtaista aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, palvelujohtaja Tiina Salminen
  • Ajankohtaista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, palvelujohtaja Erja Pentti
  • Ajankohtaista terveyspalveluissa ja sairaanhoidossa, vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen
  • Hyte-allianssi, integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
  • Alustava tilinpäätös 2020, talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
  • Koronatilanne, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Ennen katsausta alustavaan tilinpäätökseen pidettiin kokoustauko kello 19:39-19:50.