Yhtymävaltuusto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 5.2.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Todetaan, että Nurmijärven kunnan valtuusto 16.12.2020 § 94 on  myöntänyt Kristiina Hakalalle eron Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymävaltuuston 
jäsenen tehtävästä. Nurmijärven kunnan valtuusto on valinnut Kristiina Hakalan tilalle yhtymävaltuustoon Seija Marteliuksen.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.