Yhtymävaltuusto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle ostopalveluiden ja oman toiminnan valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoonpääsyn yhdenvertaisuudesta 29.10.2020

KEUDno-2020-6368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuustossa 29.10. 2020 on esitetty sdp:n valtuustoryhmän aloitteesta kirjallinen kysymys hallitukselle Keusoten omien ja ostopalveluiden valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoon pääsyn yhdenvertaisuudesta.

Hallintosäännön 111 §:n mukaan vähintään neljäsosa yhtymävaltuuston jäsenistä voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta.

Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään yhtymävaltuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.


 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan vastauksen yhtymähallitukselle osoitettuun kysymykseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
 

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan yhtymähallituksen vastauksen.

 

Kokouskäsittely

Juha Peltonen esitti, että asia palautetaan valmisteluun vammaisten palvelujen valvontaa koskevan vastauksen tarkentamiseksi. Heli Hallikainen ja Sirkka Rousu kannattivat palautusesitystä. Puheenjohtaja esitti, että pykälä palautetaan valmisteluun yksimielisesti ja pyysi valtuutettuja ilmoittamaan, mikäli he vastustavat asian yksimielistä palauttamista valmisteluun. Yksikään valtuutettu ei vastustanut palautusesitystä.

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn. Yhtymävaltuusto päätti palauttaa asian yksimielisesti valmisteluun.

Kokouskäsittely

Juha Peltonen esitti, että asia palautetaan valmisteluun vammaisten palvelujen valvontaa koskevan vastauksen tarkentamiseksi. Heli Hallikainen ja Sirkka Rousu kannattivat palautusesitystä. Puheenjohtaja esitti, että pykälä palautetaan valmisteluun yksimielisesti ja pyysi valtuutettuja ilmoittamaan, mikäli he vastustavat asian yksimielistä palauttamista valmisteluun. Yksikään valtuutettu ei vastustanut palautusesitystä.