Yhtymävaltuusto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

KEUDno-2019-2091

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten, että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ja maakuntauudistuksesta. Sopimuskausi päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä

Liisa Majanen, liisa.m.majanen@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

  • KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2021 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Esittelyä ennen tarkastuslautakunnan sihteeri Kirsi Sova poistui esteellisenä kokouksesta, ja tämän pykälän ajan sihteerinä toimi jäsen Tomi Passi. Kuultiin asian esittely ja lautakunta päätti yksimielisesti olla esityksen kannalla.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

Esteellisyys

Kirsi Sova

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että

  • KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2021 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnan sihteeri