Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 22 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.3.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heta Ravolainen-Rinne ja Maiju Tapiolinna.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi kuultiin seuraavat esitykset:

- Palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli koronarokotusten tilannetta ja nettisivuille tulevaa informatiivisempaa rokotetiedotusta.

- Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esitteli sote-henkilöstön heikkoa saatavuustilannetta.