Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 31 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin

KEUDno-2021-3711

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä omistaa 24 kpl Oy Apotti Ab:n osakkeita. Osakeomistuksesta johtuen on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä oikeus nimetä yhtiökokousedustaja.

 
Yhtiökokouksissa käsitellään Apotti Oy:n kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuudenkannalta epätavalliset asiat. Yhtiöön liittyvät päätöksenteon perusteet on tarkemmin kuvattu osakassopimuksessa.

 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 52§:n mukaan yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkon. 
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Apotti Oy, tietohallintojohtaja