Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 32 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

avopalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 2 JUSTin akuutin tilojen korjaaminen, 24.02.2021

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Kuljetuspalvelu (inva- ja postiautokuljetukset) / Hyvinkään kaupunki / käänteinen sidosyksikköhankinta, 24.02.2021

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Henkilöstön edustajien ajankäyttö1.4.2019 lähtien, 28.03.2019
§ 7 Työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytykset, 28.03.2019
§ 19 Ketjulähettitoiminnan päätöspöytäkirja, 19.10.2020

ulkoisen integraation johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Keski-Uudenmaan väestön terveyden ja hyvinvoinnin tila, Potential Years of Life Lost (PYLL)-analyysi , 21.12.2020

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 22 Työkykytiimin käyttöoikeudet kirjaamiseen - terveydenhuollon potilasrekisteri, 22.02.2021
§ 24 Eteva palvelusopimus 2020, 22.02.2021
§ 25 Ikäihmisten asumispalvelut /KEUDno-2019-510, sopimuksen siirtäminen / Attendo Oy, 24.02.2021
Hankintapäätös:
§ 147 Asiantuntijapalvelujen hankinta rakenneuudistushankkeen ”Lasteri” osa-alueeseen, 11.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Covid-19 -rokotusten toteuttamisen ylimääräisen työn korvaaminen, 22.02.2021
§ 149 Luottamusmiesten lukumäärä ja ajankäyttö 1.1.2021 - 28.2.2022., 11.12.2020

sairaalapalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Määräaikainen lääkärisopimus_Tepasa_Lääkärityövoiman vuokraus_1.1.-31.5.2021_Doctors by Eezy Oy, 19.02.2021

lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän valinta / Nurmijärven toimipiste, 27.01.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 5 Koordinoiva esimies, määräaikainen virka kotihoito, 02.03.2021

palvelujohtaja, MIELA
Hallintopäätös:
§ 6 Työkykytiimin käyttöoikeudet kirjaamiseen - sosiaalihuollon rekisteri, 22.02.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lääkäri vakituinen virka, kotiin ja kuntoutuksen annettava lääketieteellinen tuki, sairaalapalvelut, 18.02.2021

asiakasohjauksen päällikkö
§ 1 Suoratäyttö, Sofita oy., 22.01.2021
§ 2 Suoratäyttö, Sofita oy., 24.01.2021
§ 4 Asiakasohjaaja, ikäihmisten tiimi, asikasohjaus, 28.10.2020
§ 5 Esimiehen virkavalinta, lapsiperheiden asiakasohjaus, 17.11.2020
§ 7 Asiakassihteerin virkavalinta, asiakasohjausyksikkö, 04.12.2020
§ 8 Sosiaalityöntekijän määräaikainen virkavalinta, asiakasohjausyksikkö, 10.12.2020
§ 9 Asiakasohjaajan määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, 11.12.2020
§ 10 Suorarekrytointi, Sofita Oy, 17.12.2020
§ 11 Suorarekrytointi, Sofita Oy, Marika Cande, 17.12.2020

tietohallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 4 Käyttäjien lisääminen tietoaltaan Azure subscriptioniin, 08.01.2020
§ 11 Käyttäjien lisääminen tietoaltaaseen 2, 23.01.2020
§ 13 Tiedonhallinnan projektiryhmän perustaminen, 05.02.2020
§ 24 Käyttäjien lisääminen tietoaltaaseen, 19.03.2020
§ 43 Tietoevryn pääarkkitehdin lisääminen keusoten tietoaltaaseen, 15.05.2020
§ 45 DWA-tiimin pääsy tietoaltaalle, 27.05.2020
§ 61 Tietoallasluvitus, 05.10.2020
§ 67 Tietoallasluvitus, 04.11.2020
Hankintapäätös:
§ 2 Nurmijärven asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöpalveluiden hankinta, 07.01.2020
§ 9 Keusoten M365 palveluiden kehittäminen, 13.01.2020
§ 11 Itseilmoittautumislaitteiden uusiminen, 18.02.2021
§ 12 Palvelusetelien asiointi- ja hallintajärjestelmän laajennuksien hankinta, 24.02.2021
§ 13 ContactCenter ratkaisu arviointi, 25.02.2021
§ 14 Henkilöturvajärjestelmän hankinta siirtymäkaudelle, 07.02.2020
§ 21 Simulaatio- ja prosessilouhinnan työkalu palvelualueiden tuottavuusohjelmien tueksi, 03.03.2020
§ 23 Laitteiden tilaus poikkeusolojen vuoksi, 17.03.2020
§ 26 NHG resurssityökalu kotihoitoon, 23.03.2020
§ 28 Etävastaanoton laitehankinnat, 24.03.2020
§ 29 Keusoten sovelluspalveluiden kehittäminen / Azure VDI käyttöönotto, 26.03.2020
§ 33 Rafaela -järjestelmän laajennus, 17.04.2020
§ 36 Lifecare versiopäivityksen 14.07.03 hankinta Nurmijärvi, 29.04.2020
§ 37 Pegasos päivitys 9.2.13 Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä/Pornainen, 05.05.2020
§ 39 Tuusulan Pro Consona Tietovarastoraportointi, 12.05.2020
§ 40 Pilviraketti -palvelun hankinta, 14.05.2020
§ 41 Citrix -järjestelmän lisälisenssien tilaus, 14.05.2020
§ 42 Verkkojulkaisujärjestelmä palveluna, päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä, 15.05.2020
§ 47 Aineistosiirrot ja KY-verkon liittymän hankinta, 11.06.2020
§ 49 Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän Lääkehoidon Osaaminen Verkossa- oppimisympäristön hankinta, 02.07.2020
§ 50 Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän työajanseurantajärjestelmän integraatio, 02.07.2020
§ 51 Kiljavan kuntoutussairaalan potilastietojärjestelmän käyttöönoton esiselvitys, 02.07.2020
§ 58 Kuuma ICT:n ServiceNow ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Efecte -järjestelmän välisen integraation hankinta, 23.09.2020
§ 59 Kiljavan kuntoutussairaalan potilastietojärjestelmän käyttöönottoprokekti, 24.09.2020
§ 62 RAIsoft integraatio Keusoten tietoaltaalle, 06.10.2020
§ 64 Proconsona tietovaraston henkilötunnisteen päivitys, 28.10.2020
§ 65 CGI hakurajapinnan ylläpito tietoaltaalle, 28.10.2020
§ 69 eFax -palvelun hankinta, 10.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.