Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 23 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 11.2.2021 pöytäkirja on tarkastettu 1.3.2021. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 11.2.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.