Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 24 Toimen muuttaminen viraksi ja virkojen perustaminen 09.03.2021

KEUDno-2021-31

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimen muutoksesta viraksi.

 

 

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset