Yhtymähallitus, kokous 8.12.2022

§ 116 Yhtymävaltuuston 29.9.2022 ja  27.10.2022 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 29.9.2022 ja 27.10.2022 kokousten päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 29.9.2022 ja 27.10.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.