Yhtymähallitus, kokous 8.12.2022

§ 124 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 24 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan tuetusta asumisesta / Ykköskoti Katrineberg 2-2, 20.10.2022
§ 25 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan tuetusta asumisesta Ykköskoti Katrineberg 1-2, 20.10.2022

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 ASIAKASOHJAAJA (sosionomi), lapsiperheiden ja nuorten palvelutarpeen arvioinnin tiimi, Järvenpää (yli 12kk), 24.10.2022
§ 22 Aiakasohjaajan virka, 25.10.2022

avopalvelujen päällikkö
§ 17 Terveyskeskukslääkärin kaksi virkaa, Tuusulan avopalvelut, 24.11.2022

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Hyvinvointialueelle siirtyminen - Muutokset Cloudia palvelukokonaisuuteen, 10.11.2022

hallintopäällikkö
Hallintopäätös:
§ 6 Hyvinvointialueelle annetun selvityksen täydentäminen/ Apotin palvelusopimukset, 24.11.2022

hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön sekä huoltopalvelut 2022 382978, 03.10.2022

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 21 Nimikemuutokset 01.11.2022, 31.10.2022
§ 24 Nimikemuutokset 01.12.2022, 29.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Joutuisa ruokailu työajalla toiminnallisin perustein yleistyöajassa, 18.11.2022

kehittämispäällikkö, TKI
Hankintapäätös:
§ 9 KEUDNO-2021-10377 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 20.10.2022
§ 10 KEUDNO-2021-10377 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 20.10.2022

kuntoutuspalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 28 Erityisvastuulisän myöntäminen lasten kuntoutuskoordinaattorille, 25.10.2022
Hankintapäätös:
§ 29 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, puheterapia/ Terapiakeskus ILO Oy/ 3. asiakas, 31.10.2022
§ 30 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden (puheterapia) dynaamiseen hankintajärjestelmään, 10.11.2022
§ 31 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, toimintaterapia/ Cognimed Oy, 11.11.2022
§ 32 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, toimintaterapia/ Toimintaterapia Satupuu/ 2. asiakas, 14.11.2022
§ 33 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, musiikkiterapia/ Musiikkiterapia Rita Tuhkasaari, 21.11.2022
§ 34 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 22.11.2022
§ 35 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNOISTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 25.11.2022
§ 37 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 29.11.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 33 Kotiapupalvelu palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / Fanny-Maria Tmi, 31.10.2022
§ 34 Kotiapupalvelu palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / Saila Ahlqvist Tmi, 02.11.2022
§ 35 Kotihoidon palvelusetelituottajan hyväksyminen / HTH-Palvelut Oy, 11.11.2022

kuntayhtymän johtaja
§ 109 Toimien perustaminen 07.11.2022, 03.11.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 105 Tutkimuslupahakemus/ Palautekanavan kehittäminen, 02.11.2022
§ 106 Tutkimuslupahakemus/ Perusterveydenhuollon avovastaanotolla työskentelevien sairaanhoitajien näkemyksiä etätyöstä, 02.11.2022
§ 107 Tutkimuslupahakemus/ Miten saadaan nuoret hoitohenkilöstön edustajat sitoutettua kotihoidon työhön, 02.11.2022
§ 110 Tutkimuslupahakemus / Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kertomuksia työttömyydestä ja työllistymisestä, 08.11.2022
§ 111 Tutkimuslupahakemus / Vanhempien hyvinvointi ja jaksaminen, 10.11.2022
§ 112 Tutkimuslupahakemus /COVID-19-epidemian aikaisten rajoitusten vaikutukset ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluihin ikääntyneiden palveluissa toimivien hoitotyön johtajien ja esihenkilöiden näkökulmasta, 21.11.2022
§ 113 Tutkimuslupahakemus/ Taapero tahtoo, 21.11.2022
§ 114 Tutkimuslupahakemus/ Ikääntyneiden asuminen Keski-Uudenmaan kuntayhtymän alueella - Ennakoiminen ja varautuminen ikääntyneiden asumisen kehittämisessä, 21.11.2022
§ 115 Tutkimuslupahakemus/Sairaanhoitajien käsitykset työhyvinvoinnin johtamisesta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa koronapandemian aikana, 21.11.2022
§ 116 Tutkimus- ja tietolupahakemus/Lapsen matka sijoitukseen - Mitä avohuollon tukitoimia ja sosiaalipalveluita lapsille on haettu ja annettu ennen sijoitusta?, 24.11.2022
§ 117 Tutkimuslupahakemus / Askelia aikuisuuteen - Opas Nuorisoaseman nuorille ja vanhemmille, 30.11.2022
§ 118 Tutkimuslupahakemus/Näkymätön näkyväksi - Tutkimustietoa ja rakennusaineksia syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoman vahvistamiseksi, 30.11.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 48 Päätös Keusoten kotihoidon lähihoitajien hankinnasta ajalle 1.11.2022.– 31.1.2023 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 28.10.2022

palvelujohtaja, MIELA
§ 24 Hankintasopimus lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta / Suomen Terveystalo Oy / Yrityskauppa ja fuusio, 23.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Tehostetun perhetyön esihenkilö, 07.11.2022
§ 22 Tehostetun perhetyön esihenkilö, 08.11.2022

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 30 Päätös Keusoten Vastaanotto-toimintaan puhelinpalveluun etätyönä sairaanhoitajien hankinnasta ajalle 1.11.- 31.12.2022 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 26.10.2022
§ 32 Hankintasopimukset toiminta- ja fysioterapiapalveluiden sekä puheterapiapalvelun hankinnasta, 07.11.2022
§ 33 Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut, hintojen tarkistaminen 1.1.2023 alkaen, 07.11.2022
§ 34 HUS Välinehuoltopalvelu, hintojen tarkistaminen 1.1.2023 alkaen, 09.11.2022
§ 35 Hankintasopimukset toiminta- ja fysioterapiapalveluista, 10.11.2022
§ 36 Keusoten sairaalapalveluiden (akuuttiosastot) sairaanhoitajien hankinnasta ajalle 14.11.2022 – 31.5.2023 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 10.11.2022

perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 7 Nuorten verkkoauttaminen Zoturi Oy Sopimusten irtisanominen, 07.11.2022
Hankintapäätös:
§ 8 Asiantuntijapalvelun hankinta, suorahankintapäätös / pienhankinta / Novetos Oy, 14.11.2022

rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 10 Tilapäislainen ottaminen ajalle 24.10.-5.12., 01.11.2022
§ 11 Saatavien poistaminen, 29.11.2022
§ 12 Tilapäislainan ottaminen ajalle 23.11.-5.12.2022, 30.11.2022

sairaalapalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 37 Väliaikainen sopimus geriatrian erikoislääkäripalvelu hankinnasta/ Tmi Kaisa Mannola, 31.10.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Terveyskeskuslääkärin virka, Hyvinkään sairaala, 24.10.2022

sosiaalityön esimies
Hallintopäätös:
§ 3 Valinta sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen, 11.11.2022

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 46 Hankintapäätös Käyttölokivalvontajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto sekä tukipalvelut, 26.10.2022
§ 47 Mäntsälän Kotokartanon palvelukeskuksen osuuden irtisanominen Ascom Miratel ylläpitosopimuksesta, 31.10.2022
§ 48 Toisiolain mukaisen Aineistopyyntöpalvelun hankinta, 02.11.2022
§ 49 Carecom huolto- ja ylläpitosopimuksen irtisanominen Hyvinkään Paavolan ja Kauniston palvelukeskuksien osalta / Tunstall Oy, 09.11.2022
§ 50 Asiakas- ja potilastietojärjestelmien päivystyspalvelun hankinta ajalle 1.1.2023-30.6.2023 / CGI Suomi Oy, 09.11.2022
§ 51 Pegasoksen vanhojen tietojen arkistointi, 09.11.2022
§ 52 Asiantuntijapalvelujen suorahankinta Hyvinkään Telia Cygate Pegasos-potilastietojärjestelmän palvelimien uusimista varten / CGI Suomi Oy, 11.11.2022
§ 53 ReklamaatioTelia Finland Oyj:lle koskien Perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelujen toimittamista, 11.11.2022
§ 54 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Tilahallintajärjestelmän irtisanominen, 23.11.2022

tietohallintopäällikkö, hankinnat
§ 1 Hyvinkään Pegasos palvelimien uusiminen / Telia Cygate Oy, 11.11.2022

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut
§ 10 Omasalkku palvelukonseptin palvelumuotoilu, 19.10.2022
§ 11 Sote Plannerin täydennyskoulutuspaketti Delfoi Oy:lta, 14.11.2022

tilahallintapäällikkö
§ 4 Päätös Keusoten tuottamasta siivouspalvelusta HUS:ille/Mäntsälän terveysasema , 13.07.2022
§ 7 Järvenpään päihdeavokuntoutustoiminnan tilojen vuokrasopimus, 24.11.2022

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (alle 25-vuotiaat)
Hallintopäätös:
§ 8 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Helppy Oy, 02.11.2022
§ 9 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Rehamark Oy, 02.11.2022
§ 10 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kotona Asuen Seniorihoiva/Valhora Oy, 02.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Sosiaalityöntekijän virka, lasten ja nuorten vammaispalvelut, 25.11.2022

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
Hankintapäätös:
§ 13 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Lorna Home Care Service oy, 27.10.2022

vammaispalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Vammaissosiaalityön esihenkilö (yli 25 -vuotiaiden aikuisten ja liikkumista tukevien palveluiden sekä neuvonnan tiimi), 11.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.