Yhtymähallitus, kokous 8.12.2022

§ 122 Vastine yhtymähallitukselle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen

KEUDno-2022-11897

Valmistelija

  • Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Perustelut

Valtuutettu Tarja Vierikko (SDP) esitti yhtymävaltuustossa 27.10.2022 kirjallisen kysymyksen yhtymähallituksen vastattavaksi. Kysymyksessä esitettiin suuri huoli Mäntsälän terveysaseman vastaanottojen tilanteesta henkilökunnan ja potilaiden näkökulmasta. Esityksessä nostetiin esille etenkin huono lääkäritilanne ja potilasturvallisuus. Kritiikkiä annettiin terveysaseman tilanteen tiedottamisesta asiakkaisiin ja henkilökuntaan nähden.  Esityksenä oli, että etälääkäritoiminnan sijaan tulee saada paikan päällä toimivia lääkäreitä.  

Tiivistelmä vastauksesta kirjalliseen kysymykseen:  

Mäntsälän terveyskeskuksen tilanne on ollut haastava henkilöstön saatavuuden suhteen jo useampia vuosia. Henkilöstövajetta on erityisesti lääkärityövoimassa, ja tällä hetkellä Mäntsälän lääkäritilanne on erittäin huolestuttava. Hoitohenkilökunnan tilanne sen sijaan on kohtuullisen hyvä.

Seniorilääkärin puutteen vuoksi koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden ohjaus on saanut kielteistä palautetta. Kuitenkaan Mäntsälällä ei ole esim. loppukeskustelutietojen mukaan erityisen huonoa mainetta työilmapiirin suhteen vaan terveysasemaa on kiitetty hyvästä työyhteisöstä, myös lääkärien piirissä. 

Vastauksessa kuvataan Mäntsälän ja yleisemminkin terveysasemien vastaanottopalvelujen vaikeutuneen tilanteen taustoja, vaikutuksia ja korjaustoimenpiteitä, joihin on ryhdytty. 

Kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavat viranhaltijat pyrkivät, haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, kaikin käytössään olevin keinoin ylläpitämään ja parantamaan palvelujen saatavuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä kaikissa kuntayhtymän toimipisteissä. Talousarvio 2023 valmistelussa vastaanottojen kuormitus ja tiukentuva hoitotakuun lainsäädäntö on huomioitu. Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen on esitetty noin 1 miljoonan euron määrärahavarausta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

  1. hyväksyä edellä annetun vastauksen kirjalliseen kysymykseen sekä
  2. todeta, ettei kirjallinen kysymys anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että esitetty kysymys todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali