Yhtymähallitus, kokous 8.12.2022

§ 115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Pirjo Vainio.

Päätös

Yhtymähallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heini Liimatainen ja Pirjo Vainio.