Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Perttu ja Aki Korpela.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Puheenjohtaja esitti, että ennen muita kokousasioita käsitellään §195 Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja tulostavoitteet.

Pykälän §195 käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen talous- ja hallintojohtaja esitteli tulevaa maksuliikennepalvelujen kilpailutusta ja lakimies Mia Kontio-Kaskikallio esitteli hankinta-asioiden julkisuutta.