Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Sosiaaliohjaajan virka, aikuissosiaalityö Tuusula, 02.12.2020

Avopalvelujen päällikkö
§ 14 Terveyskeskuslääkärin virka, Klaukkalan terveysasema, 26.11.2020

Hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Sahanmäen palvelutalon ateriapalvelu, suorahankintapäätös / Juhla-Harlekiini Oy, 23.11.2020

Hankintapäällikkö
§ 1 Asiantuntijapalvelun hankinta rakennehankkeen "Strategiset hankinnat" osa-alueeseen , 16.11.2020

Keskitettyjen palvelujen päällikkö
§ 5 Väliaikainen sopimus fysioterapiapalvelun hankinnasta: Fysioterapia Johanna Nuopponen, 30.10.2020

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 75 Esimies geriatrian keskus, 23.11.2020

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 35 Koulutussopimus: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, 04.03.2020
§ 113 Projektiyhteistyösopimus: Työterveyslaitos, 08.10.2020
§ 131 Hankintapäätös High Peak Finland Oy, 25.11.2020
§ 132 Toimivallan delegointi ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen toimintayksikön esimiehille, vuokrasopimukset, 25.11.2020
§ 134 Hankkeen asettaminen: APTJ-Kilpailutus ja -käyttöönotto, 25.11.2020
§ 135 Koulutussopimus Keusote/Kiljava - HY Kliinisen lääketieteen laitos (Fysiatrian yksikkö), 25.11.2020
§ 139  Asiantuntijapalvelujen hankinta kuntayhtymän valtionavustus hankehallinnolle, 26.11.2020
Hankintapäätös:
§ 130 Numerus-palvelun hankinta Kuntamaisema/NHG Finland Oy:ltä, 25.11.2020
§ 141 Väliaikainen Lääkäreiden rekrytointipalvelu Hyvinkäälle / MediApu Oy, 03.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 133 Tutkimuslupahakemus haavahoitajien ja neuvolan terveydenhoitajien kokemuksia TerveyskyläPRO verkkopalvelun käytöstä Keski-Uudellamaalla, 25.11.2020
§ 136 Tutkimuslupahakemus Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -kyselytutkimus, 25.11.2020
§ 137 Tutkimuslupahakemus Hoivakodeissa toteutumatta jäänyt hoitotyö hoitohenkilöstön arvioimana, 25.11.2020

sairaalapalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 20 Lääkärin henkilökohtaisen lisän päätös, 20.11.2020

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 17 Hinnankorotusesitys Hoiva Mehiläinen Oy kehitysvammaisten asumisen palveluihin 1.1.2021 alkaen, 23.11.2020

Palvelujohtaja, Miela
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.1.2021 alkaen koordinoiva esimies, perhekeskuspalvelut, 25.11.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
§ 139 Ylilääkärin virkavalinta, itäinen avopalvelu, 02.12.2020

Asiakasohjauksen päällikkö
§ 6 Asiakasohjaajien virka, asiakasohjausyksikkö, 03.12.2020

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
§ 18 Sosiaaliohjaajan virkavalinta, sosiaali- ja kriisipäivystys, 23.11.2020

Talous- ja hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Tietosuoja- ja tietoturvaohjelmiston, Navisec Flex -ohjelman laajennusosan hankinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti, 23.11.2020
§ 14 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän KUTI-raportointi, 27.11.2020

Tilahallintapäällikkö
§ 6 Vuokrasopimus, tehostettu asumispalvelu, Munckinkatu 65, Hyvinkää, 30.11.2020
§ 7 Vuokrasopimus, Yhteiskouluntie 13 Järvenpää, 30.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.