Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 08.12.2020

KEUDno-2020-3201

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

 

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran perustamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan viran perustamisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset.