Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8610

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, Integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja. Lastensuojelunlain (§12) mukainen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat