Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja tulostavoitteet

KEUDno-2020-8949

Valmistelija

 • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Perustelut

Kuntayhtymän johtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimii yhtymähallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtaja käy vuosittain yhdessä yhtymähallituksen varapuheenjohtajiston ja yhtymävaltuuston puheenjohtajiston kanssa kehityskeskustelun kuntayhtymän johtajan kanssa. Kehityskeskustelussa asetetaan mm. kuntayhtymän johtajan tulostavoitteet tulevalle kaudelle.

Vuoden 2020 kehityskeskustelun tavoitteet tulevalle kaudelle ovat:

 • Johtoryhmän toimintakyvyn varmistaminen
 • Esimiesten kyvykkyyden ja osaamisen lisääminen
 • Viestinnän parantaminen ja oikea-aikaistaminen
 • Motivaation ja innovaatioiden lisääminen sekä vieminen eteenpäin kaikkiin toimintoihin
 • Keusote matkalla menestykseen kestävällä tavalla

Kehityskeskustelussa keskusteltiin myös siitä, että kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksessa todetaan, että kuntayhtymän johtajalla on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan ja hänellä on oikeus osallistua tarvittavaan koulutukseen osaamisen kehittämiseksi. Kuntayhtymä kustantaa ammattitaidon ja työn kannalta tarpeellisen koulutuksen. Kuntayhtymän johtajan koulutukseen käytettävää määrärahaa ei tällä hetkellä ole määritelty, joten asia on syytä tuoda yhtymähallituksen päätettäväksi.

Kehityskeskustelun pohjalta sekä noudattaen voimassa olevaa johtajasopimusta keusoten valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto esittää, että kuntayhtymän johtaja saa ehdottaa osallistumista sopivaan koulutukseen, jonka hallituksen puheenjohtaja harkintansa perusteella hyväksyy. Koulutuksen tulee kehittää johtajan osaamista sekä olla tarpeellista työn kannalta. Puheenjohtajisto esittää hallitukselle, että kuntayhtymän johtajan koulutuksiin varataan 15 000 euroa vuodessa.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää

 • merkitä tiedoksi asetetut tulostavoitteet ja käyty keskustelu
 • että kuntayhtymän johtajan koulutuksiin varataan käytettäväksi 15000 euroa vuodessa edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että

"Poistetaan teksti: että kuntayhtymän johtajan koulutuksiin varataan käytettäväksi 15000 euroa vuodessa edellä mainittuja periaatteita noudattaen."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattivat puheenjohtajan esitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat Tapiolinnan muutosesitystä, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä.

 

§195 käsiteltiin ennen katsausasioita ja muita varsinaisia kokousasioita. Merkittiin, että viranhaltijat eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana, lukuun ottamatta kuntayhtymän johtajaa ja lakimies Petja Harakkaa, jotka olivat kuultavina ennen päätöksentekoa sekä sihteeriä, joka oli läsnä asian päätöksenteon aikana.

Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko kello 18:00-18:05.

Äänestystulokset

 • Jaa 16 kpl 80%

  Helinä Perttu, Anna Helin, Paula Vilhunen, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Tapio Havula, Aki Korpela, Mari Keturi, Erkki Laukkanen, Pauliina Naala, Liljan-Kukka Runolinna, Virpi Räty, Annika Kokko, Heta Ravolainen-Rinne, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom

 • Ei 4 kpl 20%

  Eemeli Peltonen, Kati Lepojärvi, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen

Tiedoksi

Kuntayhtymän johtaja