Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Kuntalaskutuksen kustannuspaikkakohtaiset jakoperusteet vuodelle 2020

KEUDno-2020-8908

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Perussopimuksen 26 §:n mukaan kuntalaskutus tulee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä toteuttaa siten, että kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.  Jäsenkuntalaskutuksen yleiset periaatteet on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioon mutta yhtymähallituksen hyväksyttäväksi jää vuosittain kustannuspaikkakohtaiset perusteet.


Liitteessä on esitetty kustannuspaikkakohtaisesti jakoperusteet, joilla kustannukset jaetaan. Jakoperusteita ovat omassa toiminnassa yleensä käynnit, hoitopäivät, asiakkuudet ja eräissä tapauksissa kapitaatioperuste. Ostopalveluissa ja avustuksissa käytetään seuranta 1-koodia (eli kuntakoodia), jolla kustannukset osoitetaan suoraan palvelunsaajan kotikunnalle. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut- kokonaisuuden kustannukset vyörytetään edelleen palvelualueiden kustannuspaikoille yleensä palvelualueiden toimintamenojen tai henkilöstömenojen suhteessa (esim. henkilöstöpalvelut). Luottamushenkilötoiminnan jakoperuste on kapitaatio.


Edellä mainittuja jakoperusteita on käytetty kuluvana vuonna jäsenkuntien raportoinnissa. Koronapandemiasta aiheutuneiden suojatarvikkeiden ja testauskustannusten kohdentamisesta on keskusteltu jäsenkuntien kanssa. Jakoperuste-esityksessä kustannukset esitetään jaettavaksi kapitaatioperusteella, sillä aiheuttamisperiaatteen noudattaminen edellyttäisi suurta lisätyötä, eikä kaikkia kustannuksia pystytä kohdentamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2020 kuntien ei tarvitse raportoida valtiolta saatujen koronatukien käyttöä. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaiset kustannuspaikkakohtaiset jäsenkuntalaskutuksen jakoperusteet vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat