Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8611

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, Integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laaditaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi sekä tätä mahdollistavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja se vahvistaa ikääntyvän väestön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta tarpeidensa mukaan ja vaikuttaa niiden sisältöön.  Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat ikääntyneiden hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja vastaavuus ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Suunnitelmaan jääneet kirjoitusvirheet korjataan teknisinä korjauksina.

 

Ennen §185 käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 19:30-19:40.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat