Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 187 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 37 Sosiaaliohjaajan vakituiseen virkaan valinta, TYP-työ, 15.11.2021

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
Hankintapäätös:
§ 27 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN (KEUDno-2020-527), 26.11.2021

avopalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 17 Ylihammaslääkärin virkaan valinta, 17.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Terveyskeskuslääkärin virka, avopalvelut Järvenpään terveyasema, 23.11.2021
§ 19 Terveyskeskuslääkärin virka, avopalvelut Jokelan terveyasema, 23.11.2021

henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 21 Hankinnan keskeyttämispäätös: KEUDno-2021-11055, Henkilökohtaisen työnsuorituksen arviointi (pienhankinta), 26.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Palkan takaisinperintä/ Jenni Pajulahti, 25.11.2021

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 36 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 23.11.2021
§ 37 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 23.11.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 58 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kotipalvelu Hoiva &Harja Oy, 24.11.2021

kuntayhtymän johtaja
Hankintapäätös:
§ 144 Asiantuntijapalvelujen hankinta valtionavustushankkeiden tukipalveluihin, 17.11.2021
§ 145 Päätös sitoutumisesta Sarastia Oy:n Käännös- ja tulkkauspalvelut 2022 -yhteishankintaan, 24.11.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 21 Hinnankorotusesitys 2022 Attendo Oy vammaisten asumisen palvelut, 19.11.2021
§ 22 Hinnankorotusesitys 2022 Aspa Palvelut Oy asumispalvelut, 19.11.2021
§ 23 Hinnankorotusesitys Keravan Palvelutalosäätiö sr:n vaikeavammaisten asumisen palveluihin 1.1.2022 alkaen, 23.11.2021
§ 24 Hinnankorotusesitys Humana Palvelukoti Hilmari Oy:n kehitysvammaisten asumispalveluihin 1.1.2022 alkaen, 23.11.2021
§ 25 Esperi Care Oy hinnankorotusesitys kehitysvammaisten asumisen palveluihin 1.12022 alkaen, 23.11.2021
Hankintapäätös:
§ 26 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, väliaikaiset sopimukset, suorahankintapäätös, Kouvolan Hansa-apteekki, 24.11.2021
§ 27 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, väliaikaiset sopimukset, suorahankintapäätös, Simonkylän Uusi Apteekki, 24.11.2021
§ 28 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, väliaikaiset sopimukset, suorahankintapäätös, Vantaan 4. Tikkurilan Uusi Apteekki, 24.11.2021

palvelujohtaja, MIELA
Hallintopäätös:
§ 24 Liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (Sosiaalihuollon Kelan Kanta-palvelu), 25.11.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 29 Hankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä, I sisäinen kilpailutus luokka 2 toimintaterapia, 19.11.2021

rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 18 Tilapäislainan ottaminen ajalle 30.11.2021-5.1.2022, 29.11.2021

vammaisten palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetointi -hanke asiantuntijapalvelujen hankinta, 18.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Käsittely:

Esittelijä täydensi päätösehdotusta siten, että päätösehdotus kuului täydennyksen jälkeen: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.