Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 188 Tiedonantoja

KEUDno-2021-9

Perustelut

Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ennen yhtymävaltuuston kokousta 16.12. pidetään kyselytunti (tarkempi aika täsmentyy myöhemmin), jolla käsitellään seuraavat kysymykset:

 1. Sairauslomatodistukset. Mikä on virallinen prosessi sairaslomatodistuksen saamiseksi vaikkapa äkillisen flunssan tai vatsataudin yllättäessä A) mikäli sairaanhoitajan todistus riittää ja B) jos työnantaja vaatii lääkärintodistuksen?
 2. Apuvälineet. Mistä 80-vuotias autoton leikkauksesta toipuva saa tarvittavat apuvälineet sairaalasta kotiutumisen yhteydessä? Entä jos seitsenvuotiaan diabeetikon elintärkeät insuliinikynät rikkoutuvat samanaikaisesti– mistä apu, millä aikataululla?
 3. Mielenterveyspalvelut A) Viitaten viime aikoina(kin) käytyyn keskusteluun mielenterveyspalveluista: onko meillä tarpeeksi laitospaikkoja niitä tarvitseville mielenterveyspotilaille vai muodostuuko jonoa? Joudutaanko alidiagnosoimaan tai ylilääkitsemään laitospaikkojen puutteessa?
  B) Kuulin, että Nuorisoasemien ikäraja ollaan laskemassa 23 vuodesta 18 vuoteen. Tämä tarkoittaisi, että syntyisi lisää painetta aikuisten mielenterveyspalveluihin. Niitä koskien taas olen kuullut, että palveluita ei käytännössä saa. Pitääkö tämä paikkansa? Mikäli pitää, onko tämä linjassa ministeriön ajaman peruspalveluiden parantamisen kanssa? Mikäli muutos tehdään, kuinka varmistetaan, että nuoret saavat tarvittavat palvelut ajoissa? Minkä kokoisilla säästöillä muutos on perusteltu?
  C) Minkälainen hoitopolku meillä on tarjolla uupuneille, masentuneille tai muutoin henkisesti sairaille? Onko meillä hoitovastaavia, jotka kannattelisivat näitä heikoilla olevia, joiden omat voimat eivät riitä selvittelemään ajanvarauksia ja muita käytännön asioita?
 4. Talousarvio. Mitä talousarvion lukemat tarkoittavat käytännön kielelle käännettynä? Saammeko pidettyä riittävän määrän palveluita pyörimässä aiotulla budjetilla? Perustuuko jokin budjetin kohta ajatukselle asiakasmäärän vähenemisestä? Kuinka volyymit on arvioitu? Onko budjetissa huomioitu tarve vähentää henkilökunnan palkkaamista rekrytointiyritysten kautta?
 5. Tuottavuusohejlma. Tuottavuus- eli säästöohjelma on kovin suurpiirteinen kuvauksissaan. Mistä voisi lukea, miten säästöihin käytännössä on ajateltu päästä? Mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet? Miten varmistetaan, etteivät säästöt aiheuta kustannusten nousua jossakin muualla (”me emme tee tätä, joku muu saa tehdä”).
 6. Asiakasohjaus. Hyvinkäällä sijaitsevan asiakasohjaustiimin johtamismenetelmissä olisi kuulopuheiden mukaan parantamisen varaa. Onko tämä näkynyt puhelinpalvelutiimin työntekijöiden vaihtuvuudessa? Mikäli ongelma on olemassa, mitä asialle on tehty/tehdään?
 7. Kehitysvammapoliklinikan lääkäripalvelut. Kysymykseni siis kuuluu: millaisissa kantimissa kehitysvammapoliklinikan lääkäripalvelut ovat? Ja miten poliklinikka toimii ylipäätään? Miten vaihtuvat ostopalvelulääkärit pystyvät hoitamaan kuuden kunnan kehitysvammaisten asiat? Mikä taho tekee näin ollen tarvittavia lausuntoja ja kuntoutussuunnitelmia? Toteutuuko asiakkaiden yhdenvertaisuus, jos lääkäripalvelua saavat vain ne, jotka sitä osaavat ja jaksavat pontevasti vaatia?

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Liitteet

Oheismateriaali