Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 175 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Räty ja Tea Nieminen.

Käsittely:

Kokouksen alussa kuultiin katsaus-asioina esitykset:

- Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun kilpailutus 2021 (palvelujohtaja Tiina Salminen)

- Lasteri-tietopohja -hanke (palvelujohtaja Tiina Salminen)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.