Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 177 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

KEUDno-2020-8611

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laaditaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi sekä tätä mahdollistavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja se vahvistaa ikääntyvän väestön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta tarpeidensa mukaan ja vaikuttaa niiden sisältöön.  Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat ikääntyneiden hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja vastaavuus ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Suunnitelmaan jääneet kirjoitusvirheet korjataan teknisinä korjauksina.

 

Ennen §185 käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 19:30-19:40.

Perustelut

      

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025. 

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja asia palautetaan valmisteluun.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoin. Heli Hallikainen kannatti ehdotusta eikä ehdotusta vastustettu. Puheenjohtaja totesi, että asia voidaan yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laaditaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi sekä tätä mahdollistavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja se vahvistaa ikääntyvän väestön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta tarpeidensa mukaan ja vaikuttaa niiden sisältöön.  Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja vastaavuus ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus osaltaan hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi. 

Käsittely:

Teknisenä korjauksena liitteen 5 vanha organisaatiokuva vaihdetaan ajantasaiseen.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat