Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 129  Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 22.9.2020 pöytäkirja on tarkastettu 30.9.2020. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 22.9.2020 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.