Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 128 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ruut Sjöblom ja Sirkka Rousu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Rousu ja Tapio Havula.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä esiteltiin talousarvion laadintatilannetta sekä vuoden 2020 lisämäärärahaesitystä ja aikataulua.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen esitteli sote-uudistuksen uutta tarkistettua rahoitusmallia. Keski-Uudenmaan kuntien rahoitus on pienenemässä muita alueita enemmän, koska palvelutarvekertoimen painoarvo on lähes 80 %. Keski-Uudenmaan kunnat ovat valmistelleet kannanoton, jossa todetaan, että sote-rahoitusmalli on toteuttamiskelvoton. Todettiin, että kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja ja kuntayhtymän hallitus liittyvät kannanottoon.