Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 138 Yhtymähallituksen uuden varajäsenen valinta

KEUDno-2019-973

Perustelut

Saija Pellikka on 13.8.2020 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Uudenmaan vasemmiston piirihallitus on ehdottanut yhtymähallituksen uudeksi varajäseneksi Olli Savelaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto 

  • myöntää eron yhtymähallituksen varajäsenelle Saija Pellikalle
  • valitsee eronneen varajäsenen tilalle uuden varajäsenen
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

asianosaiset