Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 139 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Sosiaaliohjaajan virkavalinta aikuissosiaalityöhön, 22.09.2020
§ 31 Sosiaalityöntekijän virka, aikuissosiaalityö Hyvinkää, 22.09.2020

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Taukoliikuntasovellus Keusoten käyttöön, 22.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Pitkäaikaisen henkilöstön muistaminen kuntayhtymässä, 23.09.2020

Ulkoinen integraatiojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kasvosuojainten hankinta, MedMedi Oy 27.8.2020, 21.09.2020

ylilääkäri, kotihoito, palliatiivinen hoito, geriatriset poliklinikat ja asumispalveluyksiköt
Hallintopäätös:
§ 10 Apulaisylilääkärin työajan muutos 100% --> 80%, 18.09.2020
§ 11 Osastonlääkäri Anni Taipaleen työaikaprosentin muutos, 18.09.2020

Kuntayhtymän johtaja
§ 102 Sopimus: Uudenmaan TKI-ekosysteemin rakentamisen tuki, 16.09.2020
Hankintapäätös:
§ 103 Muutossopimus Automatisoitu tietovarastoratkaisu ja kehitystiimi sen käyttöönottoon, 20.09.2020
§ 105 Hankintapäätös Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän muuttopalveluja koskevassa tarjouskilpailussa, 23.09.2020
§ 106 Sopimus julkisiin hankintoihin liittyvän juridisen asiantuntijapalvelun hankinnasta, 23.09.2020
§ 107 Työnohjauspalvelu lastensuojelun perhehoitajille, optiokauden käyttöönotto vuodelle 2021, 24.09.2020
§ 233 Juridiset asiantuntijapalvelut, sitoutuminen Sarastia Oy:n puitesopimukseen (KEUDno-2019-1684), 18.12.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 104 Tutkimuslupahakemus: Välitön ja välillinen asiakastyö Keusoten kotihoidossa - yhtenäistämistä Lean-menetelmin, 23.09.2020

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, 18.09.2020
§ 34 Sosiaalityöntekijän virkavalinta, lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto Hyvinkää, Nurmijärvi, 18.09.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 129 Sopimus suunterveydenhuollon palvelusta, Ohkolan sairaalan potilaiden suunhoidon sopimus HUS Psykiatrian tulosyksikön kanssa, 17.09.2020
Hankintapäätös:
§ 130 Toimeksiantosopimus Korona-testauspalvelusta: Pihlajalinna Oy, 23.09.2020

Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 10 Laskujen hyväksyjät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palvelualueella Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, 17.09.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 57 Suunterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon vertaisarviointipalvelun irtisanominen, 21.09.2020

Tilahallintapäällikkö
Hallintopäätös:
§ 3 Vuokrasopimuksen hyväksyminen Louhelankuja 3, Järvenpää, 17.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.