Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 133 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

KEUDno-2020-4672

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat periaatteet ja se toimii perustana kuntayhtymän tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeville ohjeille ja muulle dokumentaatiolla. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee eri toimijoiden roolit ja vastuut, tietoturvan ja tietosuojan tavoitteet sekä suuntaviivat.
 
Liitteenä oleva tietoturva- ja tietosuojapolitiikka koskee jokaista kuntayhtymän työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa, joka työnsä tai toimeksiantonsa puitteissa käsittelee kuntayhtymän omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. Politiikkaa sovelletaan kaikkeen tietoon ja muuhun dataan riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta, elinkaaren vaiheesta, esiintymisympäristöstä tai siirtotiestä.
 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy otettavaksi käyttöön uuden Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikan liitteen mukaisena. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että asia viedään tiedoksi myös yhtymävaltuustolle.

Tiedoksi

tietosuojavastaava