Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 134 Jäsenkuntaraportointi 1-8/2020

KEUDno-2020-859

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammikuuta ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia sekä kuntayhtymä- että jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittain yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja. Teams-kokouksiin on tänä vuonna otettu myös tulosalueiden tarkempia esittelyjä, mm. lastensuojelu ja kotihoito.

Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle kuukausittain tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.

Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.8.2020 olivat n. 443,3 Me (toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 68,95 %). Tästä henkilöstökuluja oli n. 111,5 Me (67,31 %). Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 415,7 Me (64,49 %). Toimintakate on näin ollen -27,6 Me. Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia 6,2 Me, josta suurimmat erät ovat henkilöstökustannukset (2,9 Me) ja hoitotarvikkeet (1,4 Me). Koronakustannukset jaetaan kunnille pääasiassa asukasmäärän suhteessa.

Omassa toiminnassa on ylitysuhkaa 22,7 Me, josta n. 18 Me johtuu koronasta. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhkaa on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Terveyspalvelujen asiakasmaksutuotot alittuvat koronan vuoksi useita miljoonia euroja. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän sijoitusten vuoksi. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste on n. 5,6 Me. Ennuste ei sisällä HUS:n alijäämän kattamista.

Tilinpäätösennusteen loppuvuoden koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaisena. Mikäli tautitilanne pahenee loppuvuonna, koronakustannukset tulevat olemaan ennustettua suuremmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin ajalta 1-8/2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat