Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 142 Viran perustaminen 05.10.2021

KEUDno-2021-11174

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan viran perustamisen.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset