Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 148 Tiedonantoja

KEUDno-2021-9

Perustelut

Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely:

Tiedonantoja kohdassa kuultiin palvelujohtaja Erja Pentin esitykset seuraavista asioista:

  • Ikääntyneet asiakkaat ympärivuorokautisissa ostopalveluissa
  • Lääkkeiden koneellisen annospussijakelun kilpailutus

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.