Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 141 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Syrjänen ja Jari Räsänen.

Kokouskäsittely:

Pykälän 141 jälkeen kuultiin esittelyasioina:

  • Palvelujen verkosto (hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen)
  • Paperittomien palvelut (Larissa Franz-Koivisto)
  • Navisec-perehdytys (tietosuoja-asiantuntija Satu Jokinen)
  • Koronakustannukset (rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.